Apparel Semiology

品牌设计

Apparel Semiology是一家原创服装工作室,两家店铺分别位于北京以及葡萄牙首都里斯本。其风格定位为小众、高端、欧美、性冷淡。为了完成从单一电商性质到更全面的原创品牌的过度,Apparel Semiology委托我们为其进行全方位的品牌设计。服务内容包括,起名、logo、VI、web、电商设计等。

——此次设计案例荣获:
——2017 IAI国际广告奖 VI类银奖
——作品收录2017IAI国际广告年鉴
——作品收录2017三度《Brand Addiction》


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg23.jpg24.jpg

25.jpg26.jpg27.jpg

扫描二维码分享到微信